Talnet diskuze o nadaných 31.3.2011

 

Talent nejen na internetu

Talnet pořádal dvě diskuze k tématům nadání, jejichž záznam přinášíme:

31.3.2011 Panelovou diskuzi o nadání a jak s ním pracuji pedagogové, poradci a výzkumníci

účastnili se:

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.; Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.; Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Libuše Vlková, RNDr. Stanislav Zelenda, PhDr. Eva Vondráková, PhDr. Radmila Pikorová.

Téma: Nadání – různé pohledy a zkušenosti s identifikací a podporou nadaných.

·                 Jak na nadání nahlížíme ve své pedagogické, poradenské praxi či ve výzkumu?

·                 Jak se nám daří nadané žáky vyhledávat?

·                 Co se nám osvědčilo při jejich podpoře, motivaci k dalšímu rozvoji?

·                 Jaké příklady dobré praxe při podpoře nadaných na školách, v mimoškolních aktivitách, v poradnách a jinde můžeme z našich zkušeností uvést?

Záznam můžete sledovat na https://obelix.cesnet.cz/p60702620/

 

 

29.3.2011 Panelovou diskuzi o možnostech pro zájemce o vědu a techniku

účastnili se:

RNDr. Naďa Štysová – Schola Ludus; Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – EUSO, Biologická olympiáda; Mgr. Světla Zelendová - Talnet.

Téma: Nabídka aktivit pro nadané či motivované zájemce o přírodní vědy a techniku dostupné v ČR. Pro orientaci uvádíme příklady otázek, na které by měli účastníci odpovědět:

·                 Co mladým zájemcům o vědění, bádání, poznávání a experimentování nabízíme?

·                 Pro jakou cílovou skupinu jsou naše aktivity určeny?

·                 Jaké jsou pozitivní výsledky, ohlasy, co se nám osvědčilo?

·                 Jak se může zájemce zúčastnit/přihlásit a co je k tomu potřeba?

Záznam můžete sledovat na https://obelix.cesnet.cz/p60652615/

Vaše dotazy k tématům můžete pokládat pomocí formuláře pod tímto článkem a my je zprostředkujeme hostům diskuzí.