STaN – výhody pro členy:  

Poplatky za 1 rok:                                                                                                                     bonus pro členy STaN:

Členství:

Individuální:                                                          300 Kč               za rok (od data zaplacení)

Kolektivní:                                                         1 000 Kč

1.STaN konference s českou sekcí  a tlumočenou  diskuzí s předními odborníky z WCGTC:

Členové STaN                                                   1 000 Kč                                                                            200 Kč

Nečlenové                                                          1 200 Kč            

Pracovní dny STaN:

Členové STaN:                                                    300 Kč                                                100 x 2 =              200 Kč

Nečlenové                                                           400 Kč               

Studenti                                                                150 Kč               

Klub rodičů:

Členové STaN:                                                      20 Kč                                               40 x 10 =              400 Kč

Nečlenové:                                                             60 Kč               

Finanční bonus pro jednotlivce (i z kolektivního členství) za 1 rok celkem:                        800 Kč

                                                                                                                                                 ( - 300 členský příspěvek) =                        500 Kč Garance odbornosti a etiky:

1)      Stanovy STaN (včetně jejich ověřeného překladu pro WCGTC)

2)       Spolupráce s ČMPS (Českomoravská psychologická společnost)

3)      Spolupráce s ASPP (Asociace soukromých poradenských pracovníků)

4)      Spolupráce se SMND (Škola pro mimořádně nadané děti a gymnázium Bratislava)

5)      Spolupráce s CBT při přípravě konferencí (www.cbttravel.cz)

 

Přístup k aktuálním informacím ze zahraničí (spolupráce, aktivní účast na konferencích):

1)      Kolektivní členství v ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

2)      Přidružené členství ve WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

3)      Spolupráce s ICIE (Mezinárodní institut pro inovace ve vzdělávání)

4)      Spolupráce s NYEX  (Síť excelentní mládeže – mladých vědců do 21 let)

 

Dlouhodobá činnost STaN (od jara 1989), zkušenosti, výsledky a výstupy:

1)      Pracovní dny STaN (do konce r. 2010 se jich uskutečnilo 60, pokračují)

2)      Klub rodičů (a učitelů) (Více než 150 v letech 1993 – 2010, pokračují)

3)      Klub bystrých a zvídavých dětí (ve šk. roce 1989/90 a 90/91)

4)      Třída Sovičky pro nadané děti v MŠ Rozmarýnek (od září 2005)

5)      Akreditovaný 48 hodinový kurz pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ (ve spolupráci s Newton Center)

6)      Tvorba a spolupráce na vytváření koncepčních materiálů pro MŠMT ČR a další instituce

7)      Přednášky, semináře, kurzy pro učitele, studenty, psychology a rodiče

8)      Publikační činnost – odborná i popularizační

9)      Odborná spolupráce na publikační činnosti (např. dokumentární film Ljuby Václavové,  Příliš nadané děti)

10)  Vyhledávání kvalitních programů a projektů, podporujících zdravý rozvoj osobnosti a potenciálu nadaných (např. Ledovec:  www.normalnestuduju.cz)

11)  Odborná spolupráce se školami, univerzitami, poradnami apod.

Respektování odbornosti a etiky jako podmínka členství ve STaN pro členy i jejich spolupracovníky.